Offentliggörande av information

Webbplatsen www.vpnpro.com tillhör Argus Labs Limited, ett företag som lyder under lagstiftningen i Storbritannien, med företagskod 11384475 (nedan kallat VPNpro).

Affiliate-länkar och information om reklam

Tänk på att vissa av länkarna som leder dig till webbplatserna för specifika tjänsteleverantörer är affiliatelänkar, vilket innebär att vi kan få någon form av ersättning genom ett avtal med en tredje part om du klickar på vissa länkar på vår webbplats eller köper en produkt eller tjänst efter att ha klickat på en av våra affiliatelänkar (leverantörerna vet om du har kommit till deras webbplats via VPNpro). Tänk på att vi länkar till och utvärderar produkter och tjänster tack vare deras kvalitet och inte för den ersättning vi får.

Och se till att kontrollera informationen om rabatter, villkor och andra detaljer på tjänsteleverantörernas webbplatser innan du gör ett köp, eftersom alla tillgängliga erbjudanden inte alltid visas.

Information om förbindelser med förmånstagare

VPNpro ägs av Mediatech, ett förlag vars investerare är grundarna av Nord Security, ett företag bakom bland annat NordVPN och Surfshark, vars produkter och tjänster vi kan komma att granska och/eller rangordna. Observera att våra recensioner baseras på vår oberoende forskning och analys, inklusive en grundlig faktakontrollprocess av den offentligt tillgängliga informationen om produkterna och/eller tjänsterna. All information anses vara korrekt enligt vår bästa bedömning vid datumet för varje artikel.